תפריט נגישות

סגן שמואל טרן ז"ל

שמואל טרן
בן 27 בנפלו
בן שמחה
נולד בגליציה
בי"ב בכסלו תרפ"א, 23/11/1920
שרת באצ"ל
נפל בקרב
בכ"ג באייר תש"ח, 1/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: רמלה
באזור מרכז הארץ והשפלה
מקום קבורה: גבעתיים - נחלת יצחק

קורות חיים

במערכה על רמלה. היה שמואל בקווי חזית הקדמיים. אף לאחר שנפצע שלושה פצעים אנושים. לא עזבו קור-רוחו. במו ידיו חבש את פצעיו. ולאחר שהתאושש קמעה, ביקש לשוב אל קו החזית.

הוא נפל יחד עם 11 חבריו לכתת החיפוי, אשר בקרבות פנים אל פנים עיכבו את האויב והצילו על-ידי כך פלוגת חיילים מכיתור והשמדה.

יליד גאליציה היה שמואל. מצעירותו נמשך אל המקצועות הטכניים ואך סיים את בית הספר התיכון החל לומד הנדסה. אולם עם פרוץ מלחמת העולם השניה. נאלץ להפסיק את לימודיו. ויצא לדרך נדודים על פני יבשת אירופה. שהיתה נתובה במרחץ דמים. לבסוף התגייס לצבא הצרפתי. ותודות לידיעותיו המקצועיות ולעוז-רוחו בקרבות, הועלה לדרגת קצין.

עם תום המלחמה הגיע אליו שמע מלחמת המחתרת ונתעורר בו הרצון להצטרף אל הלוחמים ולתרום את חלקו במלחמת עמו לחרות. הוא מצא קשר אל אנשי אצ"ל, הצטרף לשורותיהם. ובשנת 1947 יצא לארץ על סיפון האניה "בן הכט".

שנה החזיקוהו הבריטים במחנה המעצר בקפריסין. תקופה זאת ניצל שמואל להדרכת אנשי אצ"ל במקום, להעלאת רמת ידיעותיהם הצבאיות ולחישול גופם.

עם הגיעו ארצה, התגורר ימים אחדים ב''מצודת-זאב" בת"א ומיד אחר כך נשלח לקורס מפקדים בשוני.בניית אתרים: לוגו חברת תבונה