תפריט נגישות

סרן גבריאל גבי בן ארצי (פרידלנדר) ז"ל

מכתב ממפקד


"גבי הכיר בזכותו לשרת את עם ישראל כמיטב יכולתו, וברור היה לו כי בצד הזכות והחובה טמון בשירות זה סיכון, שיש לחיות עמו יום יום, וכי דרושים אומץ לב וכוחות נפש רבים כדי להתמודד עם המשימות הקשות. חבריו ליחידה אהבוהו בהיותו חביב, עליז, שותף פעיל בכל אירוע וחבר אמיתי לידידיו".

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה